www.hik-consulting.pl - Aparatura Pomiarowa, Stanowiska Szkoleniowe - Webshop HIK-Consulting

Group
Przejdź do treści

www.hik-consulting.pl - Aparatura Pomiarowa, Stanowiska Szkoleniowe

Moduły Eksperymentalne - Elektronika Analogowa

Moduły dostarczamy wraz z niezbędnym wyposażeniem (przewody przyłączeniowe oraz akcesoria - jeżeli dotyczy) oraz opisami przykładowych ćwiczeń. Moduły są pasywne - wymagają zewnętrznego zasilania, czasami generatora funkcyjnego. Zalecane wyposażenie dodatkowe: multimetr i/lub oscyloskop.

www.hik-consulting.pl - Aparatura Pomiarowa, Stanowiska Szkoleniowe

Moduły wymagają zewnętrznego zasilania oraz generatora funkcyjnego. Mogą być użytkowane bez platformy ST2613A.


Dostępne Moduły Analogowe:
 1. AB-01 Charakterystyki diod (Si, Zener, LED)
 2. AB-02 Charakterystyki Tranzystora (CB NPN)
 3. AB-03 Charakterystyki Tranzystora (CB PNP)
 4. AB-04 Charakterystyki Tranzystora (CE NPN)
 5. AB-05 Charakterystyki Tranzystora (CE PNP)
 6. AB-06 Charakterystyki Tranzystora (CC NPN)
 7. AB-07 Charakterystyki Tranzystora (CC PNP)
 8. AB-08 Charakterystyki Tranzystora polowego FET
 9. AB-09 Obwody prostowników
 10. AB-10 Mostek Wheatstone-a
 11. AB-11 Powielacz pojemnościowy Maxwella (mostek Maxwella)
 12. AB-12 Mostek Desautyego
 13. AB-13 Mostek Scheringa
 14. AB-14 Para tranzystorów Darlingtona
 15. AB-15 Wzmacniacz ze wspólnym emiterem
 16. AB-16 Wzmacniacz ze wspólnym kolektorem
 17. AB-17 Wzmacniacz ze wspólną bazą
 18. AB-18 Wzmacniacz kaskadowy
 19. AB-19 Wzmacniacz o sprzężeniu RC
 20. AB-20 Wzmacniacz DC
 21. AB-21 Wzmacniacz klasy A
 22. AB-22 Wzmacniacz klasy B (wtórnik emiterowy push pull)
 23. AB-23 Wzmacniacz strojony klasy C
 24. AB-24 Wzmacniacz transformatorowy
 25. AB-25 Pętla fazowa (demodulator FM i dzielnik /powielacz częstotliwości)
 26. AB-26 Wzmacniacz na tranzystorze FET
 27. AB-27 Oscylator sterowany napięciem (VCO)
 28. AB-28 Multiwibrator (monostabilny / astabilny)
 29. AB-29 Konwerter F-U i U-F
 30. AB-30 Konwerter U-I i I-U
 31. AB-31 Stabilizator napięcia z diodą Zenera
 32. AB-32 Stabilizator napięcia z tranzystorem szeregowym
 33. AB-33 Stabilizator napięcia z tranzystorem bocznikującym
 34. AB-35 Amperomierz DC (200mA)
 35. AB-36 Amperomierz DC (2,20mA)
 36. AB-38 Woltomierz DC (200 mV, 2V, 20V,200V) z baterią 9V
 37. AB-39 Wzmacniacz pomiarowy
 38. AB-40 Komparator okienkowy
 39. AB-41 Wzmacniacz różnicowy (na tranzystorach)
 40. AB-42 Wzmacniacz operacyjny (odwracający / nieodwracający)
 41. AB-43 Wzmacniacz operacyjny (sumujący/ skalarny)
 42. AB-44 Wzmacniacz operacyjny różniczkujący / całkujący (Integrator/ Differentiator)
 43. AB-45 Przerzutnik Schmitta i komparator
 44. AB-46 Tranzystor jako przełącznik
 45. AB-47 Filtr m-Derived (pochodnej m) (BP i BR)
 46. AB-48 Filtr m-Derived (LP i HP)
 47. AB-49 Filtr K-Derived (T, P)
 48. AB-50 Tłumiki pasywne (T, Pi)
 49. AB-51 Filtry aktywne (dolno i górno przepustowe)
 50. AB-52 Aktywny filtr pasmowo – przepustowy
 51. AB-53 Filtr wycinający  (aktywny + pasywny)
 52. AB-54 Filtr Czebyszewa
 53. AB-56 Światłowodowe łącze analogowe
 54. AB-57 Mostek Owena
 55. AB-58 Mostek Andersona
 56. AB-59 Mostek indukcyjny Maxwella
 57. AB-60 Mostek Kelvina
 58. AB-61 Odpowiedź sinusoidalna obwodów szeregowych RLC
 59. AB-62 Odpowiedź sinusoidalna obwodów równoległych RLC
 60. AB-64 Wzmacniacz o sprzężeniu zwrotnym RC
 61. AB-65 Oscylator z przesuwnikiem fazowym
 62. AB-66 Oscylator z mostkiem Wiena
 63. AB-67 Oscylator Colpittsa
 64. AB-68 Oscylator Hartleya
 65. AB-69 Oscylator Clapp'a
 66. AB-70 Tranzystorowy oscylator fazowy
 67. AB-71 Charakterystyki tranzystora jednozłączowego
 68. AB-72 Charakterystyki MOSFET
 69. AB-73 Charakterystyki SCR
 70. AB-74 Charakterystyki Triaków
 71. AB-75 Charakterystyki Diaków
 72. AB-80 Obwody rezonansowe RLC; szeregowe i równoległe
 73. AB-81 Prawa Kirchchoffa (prawo węzłów i prawo obwodów)
 74. AB-82 Twierdzenie Thevenina i twierdzenie o przesyłaniu mocy maksymalnej
 75. AB-83 Twierdzenie o wzajemności i superpozycji
 76. AB-84 Twierdzenie Tellegensa
 77. AB-85 Twierdzenie Nortona
 78. AB-87 Powielacz napięcia
 79. AB-88 Diodowe ograniczniki (diode clippers)
 80. AB-89 Diodowe układy ograniczający (diode clampers)
 81. AB-90 Parametry sieci o dwóch portach
 82. AB-91 Przetwornik optyczny (fotoogniwo)
 83. AB-92 Przetwornik optyczny (fotorezystor / LDR)
 84. AB-93 Przetwornik optyczny (fototranzystor)
 85. AB-96 Przetwornik termiczny (RTD i układ 335)
 86. AB-100 Dwukanałowy analizator sygnałów analogowych
 87. AB-101 Modulator i Demodulator DSB
 88. AB-102 Modulator i Demodulator SSB
 89. AB-103 Pre-empfaza i de-empfaza
 90. AB-104 Automatyczna kontrola wzmocnienia
 91. AB-105 Obwód Squelch
 92. AB-106 Modulator i Demodulator FM
 93. AB-107 Tranzystorowe multiwibratory monostabilne
 94. AB-108 Tranzystorowe multiwibratory bistabilne
 95. AB-109 Tranzystorowe multiwibratory astabilne
 96. AB-110 Wzmacniacz logarytmiczny i anty logarytmiczny
 97. AB-111 Oscylator kwarcowy (1 MHz)
 98. AB-112 Detektor szczytowy
 99. AB-113 Wtórnik napięciowy
 100. AB-114 Tranzystorowy oscylator kryształkowy
 101. AB-115 Oscylator ze wzmacniaczem operacyjnym (sinus i cosinus) Op-Amp
 102. AB-116 Obwody próbkujące
Moduły dostarczamy z opisami przykładowych ćwiczeń.

Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB01:
Copyright HIK-Consulting, Chabrowa 16, 01-934 Warszawa, Tel.: 784-076-911, 696-930-859, 22 864-9908, Godziny pracy: 8:00~16:00, Pon.-Pt.
Nasza strona używa plików cookies i podobnych technologii. Poprzez brak zmiany ustawień swojej przeglądarki wyrażasz na to zgodę.
Wróć do spisu treści