Rotary Electric Motors, Industrial Controller of Asynchronous Motors and Brushless Motors, AC / DC 300W Dynamometer, DC Motor Load Study, Motor-Generator Set, Asynchronous Squirrel Cage Motor, Asynchronous Squirrel Cage Motor, Brushless AC Motor
Group
Przejdź do treści

Charakterystyki Elementów Analogowych - Moduły Ćwiczeniowe

Charakterystyki Elementów Analogowych - Moduły Ćwiczeniowe (Elektronika)Moduły AB, DB dostarczamy wraz z niezbędnym wyposażeniem (przewody przyłączeniowe oraz akcesoria - jeżeli dotyczy) oraz opisami przykładowych ćwiczeń. Moduły są pasywne - wymagają zewnętrznego zasilania, czasami generatora funkcyjnego. Zalecane wyposażenie dodatkowe: multimetr i/lub oscyloskop.

HIK-Consulting | Stanowiska i Zestawy Edukacyjne Elektronika

Moduły wymagają zewnętrznego zasilania (+/- 12V/200mA, + 5V/200mA) oraz generatora funkcyjnego. Mogą być użytkowane bez platformy ST2613A.


Dostępne Moduły Analogowe:

 • AB-02 Moduł Edukacyjny Charakterystyki Tranzystora (CB, NPN) (Transistor Characteristics Common Base-NPN),

 • AB-03 Moduł Edukacyjny Charakterystyki Tranzystora (CB, PNP) (Transistor Characteristics Common Base-PNP),

 • AB-04 Moduł Edukacyjny Charakterystyki Tranzystora (CE, NPN) (Transistor Characteristics Common Emitter-NPN),

 • AB-05 Moduł Edukacyjny Charakterystyki Tranzystora (CE, PNP) (Transistor Characteristics Common Emitter-PNP),

 • AB-06 Moduł Edukacyjny Charakterystyki Tranzystora (CC, NPN) (Transistor Characteristics Common Collector-NPN),

 • AB-07 Moduł Edukacyjny Charakterystyki Tranzystora (CC, PNP) (Transistor Characteristics Common Collector-PNP),

 • AB-23 Moduł Edukacyjny Wzmacniacz strojony klasy C (Class C Tuned Amplifier),

 • AB-24 Moduł Edukacyjny Wzmacniacz transformatorowy (Transformer Coupled Amplifier),

 • AB-25 Moduł Edukacyjny Pętla synchronizacji fazy (demodulator FM i dzielnik /powielacz częstotliwości) (PLL Frequency Demodulator using IC LM565),

 • AB-29 Moduł Edukacyjny Przetwornik częstotliwość-napięcie (F-V and V-F Converter using IC LM331),

 • AB-30 Moduł Edukacyjny Przetwornik napięcie-prąd (V-I and I-V Converter),

 • AB-33 Moduł Edukacyjny Stabilizator napięcia z tranzystorem bocznikującym (Transistor Shunt Voltage Regulator),

 • AB-35 Moduł Edukacyjny Amperomierz DC (200mA) (DC Ammeter),

 • AB-36 Moduł Edukacyjny Amperomierz DC (2,20mA) (DC Ammeter),

 • AB-38 Moduł Edukacyjny Woltomierz DC (200 mV, 2V, 20V,200V) z baterią 9V (DC Voltmeter),

 • AB-42 Moduł Edukacyjny Wzmacniacz operacyjny (odwracający / nieodwracający) (Operational Amplifier - Inverting/Non Inverting/Differential),

 • AB-43 Moduł Edukacyjny Wzmacniacz operacyjny (sumujący / skalarny) (Operational Amplifier - Adder/Scalar),

 • AB-44 Moduł Edukacyjny Wzmacniacz operacyjny różniczkujący / całkujący (Integrator/ Differentiator) (Operational Amplifier - Integretor/Differentiator),

 • AB-50 Moduł Edukacyjny Tłumiki pasywne (T, Pi) (Passive Attenuator),

 • AB-53 Moduł Edukacyjny Filtr wycinający (aktywny + pasywny) (Notch Filter: active + passive),

 • AB-56 Moduł Edukacyjny Światłowodowe łącze analogowe (Fiber Optic Analog Link),

 • AB-57 Moduł Edukacyjny Mostek Owena (Owen's Bridge),

 • AB-62 Moduł Edukacyjny Odpowiedź sinusoidalna obwodów równoległych RLC (Sinusoidal Study State Response Of Parallel RLC Circuit),

 • AB-74 Moduł Edukacyjny Charakterystyki Półprzewodników - Triaków (TRIAC Characteristic),

 • AB-75 Moduł Edukacyjny Charakterystyki Półprzewodników - Diaków (DIAC Characteristic),

 • AB-80 Moduł Edukacyjny Obwody rezonansowe RLC; szeregowe i równoległe (RLC Series and RLC Parallel Resonance Circuit),

 • AB-81 Moduł Edukacyjny Prawa Kirchchoffa (prawo węzłów i prawo obwodów) (Kirchoff's Law),

 • AB-89 Moduł Edukacyjny Diodowe układy ograniczający (diode clampers),

 • AB-103 Moduł Edukacyjny Preemfaza i deemfaza (Pre-emphasis and De-emphasis Circuits),

 • AB-110 Moduł Edukacyjny Wzmacniacz logarytmiczny i antylogarytmiczny (Log Amplifier and Antilog Amplifier),

 • AB-115 Moduł Edukacyjny Generator ze wzmacniaczem operacyjnym (sinus i cosinus) Op-Amp (Sine,Cosine Oscillator using OP-Amp),


Zasilanie modułów: +/- 12 V / 200 mA, + 5 V / 200 mA

Moduły edukacyjne dostarczamy wraz z opisami przykładowych ćwiczeń.

Czas dostawy: 4 do 8 tygodni.

Stanowisko Dydaktyczne, Stanowiska Laboratoryjne, Zestawy Edukacyjne Elektronika


Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB02 (tranzystor CB NPN):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB01 (diody):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613

Zestawy Edukacyjne Elektronika - Moduły Analogowe


Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB03 (tranzystor CB, PNP):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB04 (tranzystor CE, NPN):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613

Zestawy Edukacyjne Elektronika - Moduły Analogowe


Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB07 (tranzystor CC, PNP):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB05 (tranzystor CE, PNP):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613

Zestawy Edukacyjne Elektronika - Moduły Analogowe


Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB10 (mostek Wheatstonea):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB08 (tranzystor FET):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613

Zestawy Edukacyjne Elektronika - Moduły Analogowe


Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB12 (mostek de Sauty'ego):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB11 (powielacz pojemnościowy Maxwella):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613

Zestawy Edukacyjne Elektronika - Moduły Analogowe


Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB15 (wzmacniacz ze wspólnym emiterem):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB13 (mostek Scheringa):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613

Zestawy Edukacyjne Elektronika - Moduły Analogowe


Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB21 (wzmacniacz klasy A):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB25 (pętla fazowa):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613

Zestawy Edukacyjne Elektronika - Moduły Analogowe


Copyright HIK-Consulting Chabrowa 16, 01-934 Warszawa tel.: 784-076-911, 696-930-859, 22 864-9908, godziny pracy: 8:00~16:00, pon.-pt.
Nasza strona używa plików cookies i podobnych technologii. Poprzez brak zmiany ustawień swojej przeglądarki wyrażasz na to zgodę.
Wróć do spisu treści