Rotary Electric Motors, Industrial Controller of Asynchronous Motors and Brushless Motors, AC / DC 300W Dynamometer, DC Motor Load Study, Motor-Generator Set, Asynchronous Squirrel Cage Motor, Asynchronous Squirrel Cage Motor, Brushless AC Motor
Group
Przejdź do treści


Charakterystyki Elementów Analogowych - Moduły Ćwiczeniowe

Charakterystyki Elementów Analogowych - Moduły ĆwiczenioweModuły AB, DB dostarczamy wraz z niezbędnym wyposażeniem (przewody przyłączeniowe oraz akcesoria - jeżeli dotyczy) oraz opisami przykładowych ćwiczeń. Moduły są pasywne - wymagają zewnętrznego zasilania, czasami generatora funkcyjnego. Zalecane wyposażenie dodatkowe: multimetr i/lub oscyloskop.

HIK-Consulting | Stanowiska i Zestawy Edukacyjne Elektronika

Moduły wymagają zewnętrznego zasilania (+/- 12V/200mA, + 5V/200mA) oraz generatora funkcyjnego. Mogą być użytkowane bez platformy ST2613A.


Dostępne Moduły Analogowe:
 1. AB-01 Charakterystyki diod (Si, Zener, LED) (Diode Characteristics: Si, Zener, LED),
 2. AB-02 Charakterystyki Tranzystora (CB, NPN) (Transistor Characteristics Common Base-NPN),
 3. AB-03 Charakterystyki Tranzystora (CB, PNP) (Transistor Characteristics Common Base-PNP),
 4. AB-04 Charakterystyki Tranzystora (CE, NPN) (Transistor Characteristics Common Emitter-NPN),
 5. AB-05 Charakterystyki Tranzystora (CE, PNP) (Transistor Characteristics Common Emitter-PNP),
 6. AB-06 Charakterystyki Tranzystora (CC, NPN) (Transistor Characteristics Common Collector-NPN),
 7. AB-07 Charakterystyki Tranzystora (CC, PNP) (Transistor Characteristics Common Collector-PNP),
 8. AB-08 Charakterystyki Tranzystora polowego FET (FET Characteristics),
 9. AB-09 Obwody prostowników (Rectifier Circuits),
 10. AB-10 Mostek Wheatstone-a (Wheatstone Bridge),
 11. AB-11 Powielacz pojemnościowy Maxwella (mostek Maxwella) (Maxwell's Capacitance Bridge),
 12. AB-12 Mostek de Sauty'ego (De Sauty's Bridge),
 13. AB-13 Mostek Scheringa (Schearing Bridge),
 14. AB-14 Para tranzystorów Darlingtona (Darlington Pair),
 15. AB-15 Wzmacniacz ze wspólnym emiterem (Common Emitter Amplifier),
 16. AB-16 Wzmacniacz ze wspólnym kolektorem (Common Collector Amplifier),
 17. AB-17 Wzmacniacz ze wspólną bazą (Common Base Amplifier),
 18. AB-18 Wzmacniacz o sprzężeniu RC (RC Coupled amplifier),
 19. AB-19 Wzmacniacz kaskodowy (Cascade Amplifier),
 20. AB-20 Wzmacniacz DC (DC Amplifier),
 21. AB-21 Wzmacniacz klasy A (Class A Amplifier),
 22. AB-22 Wzmacniacz klasy B (wtórnik emiterowy push pull) (Class B Push Pull Emitter Follower),
 23. AB-23 Wzmacniacz strojony klasy C (Class C Tuned Amplifier),
 24. AB-24 Wzmacniacz transformatorowy (Transformer Coupled Amplifier),
 25. AB-25 Pętla fazowa (demodulator FM i dzielnik /powielacz częstotliwości) (PLL Frequency Demodulator using IC LM565),
 26. AB-26 Wzmacniacz na tranzystorze FET (FET Amplifier),
 27. AB-27 Generator sterowany napięciem (VCO) (Voltage Controlled Oscillator),
 28. AB-28 Multiwibrator (monostabilny / astabilny) (Multivibrators - Astable/Monostable),
 29. AB-29 Przetwornik częstotliwość-napięcie (F-V and V-F Converter using IC LM331),
 30. AB-30 Przetwornik napięcie-prąd (V-I and I-V Converter),
 31. AB-31 Stabilizator napięcia z diodą Zenera (Zener Voltage Regulator),
 32. AB-32 Stabilizator napięcia z tranzystorem szeregowym (Transistor Series Voltage Regulator),
 33. AB-33 Stabilizator napięcia z tranzystorem bocznikującym (Transistor Shunt Voltage Regulator),
 34. AB-35 Amperomierz DC (200mA) (DC Ammeter),
 35. AB-36 Amperomierz DC (2,20mA) (DC Ammeter),
 36. AB-38 Woltomierz DC (200 mV, 2V, 20V,200V) z baterią 9V (DC Voltmeter),
 37. AB-39 Wzmacniacz pomiarowy (Instrumentation Amplifier),
 38. AB-40 Komparator okienkowy (Window Comparator),
 39. AB-41 Wzmacniacz różnicowy (na tranzystorach) (Differential Amplifier - Transistorized),
 40. AB-42 Wzmacniacz operacyjny (odwracający / nieodwracający) (Operational Amplifier - Inverting/Non Inverting/Differential),
 41. AB-43 Wzmacniacz operacyjny (sumujący / skalarny) (Operational Amplifier - Adder/Scalar),
 42. AB-44 Wzmacniacz operacyjny różniczkujący / całkujący (Integrator/ Differentiator) (Operational Amplifier - Integretor/Differentiator),
 43. AB-45 Przerzutnik Schmitta i komparator (Schmitt Trigger and Comparator),
 44. AB-46 Tranzystor jako przełącznik (Transistor as a switch),
 45. AB-47 Filtr m-Derived (pochodnej m) (BP i BR) (M-Derived band pass and band reject filter),
 46. AB-48 Filtr m-Derived (LP i HP) (M-Derived filter),
 47. AB-49 Filtr K-Derived (T, P) (K-Derived filter),
 48. AB-50 Tłumiki pasywne (T, Pi) (Passive Attenuator),
 49. AB-51 Filtry aktywne (dolno i górnoprzepustowe) (Active Filters: LPF+HPF),
 50. AB-52 Aktywny filtr pasmowoprzepustowy (Active Band Pass Filter),
 51. AB-53 Filtr wycinający (aktywny + pasywny) (Notch Filter: active + passive),
 52. AB-54 Filtr Czebyszewa (Tchebyshev Filter: LPF and HPF),
 53. AB-56 Światłowodowe łącze analogowe (Fiber Optic Analog Link),
 54. AB-57 Mostek Owena (Owen's Bridge),
 55. AB-58 Mostek Andersona (Anderson's bridge),
 56. AB-59 Mostek indukcyjny Maxwella (Maxwell's Inductance Bridge),
 57. AB-60 Mostek Kelvina (Kelvin's Bridge),
 58. AB-61 Odpowiedź sinusoidalna obwodów szeregowych RLC (Sinusoidal Study State Response Of Series RLC Circuit),
 59. AB-62 Odpowiedź sinusoidalna obwodów równoległych RLC (Sinusoidal Study State Response Of Parallel RLC Circuit),
 60. AB-64 Wzmacniacz o sprzężeniu zwrotnym RC (RC Coupled Amplifier),
 61. AB-65 Generator z przesuwnikiem fazowym (Phase Shift Oscillator),
 62. AB-66 Generator z mostkiem Wiena (Wien Bridge Oscillator),
 63. AB-67 Generator Colpittsa (Colpitts Oscillator),
 64. AB-68 Generator Hartleya (Hartley Oscillator),
 65. AB-69 Generator Clappa (Clap Oscillator),
 66. AB-70 Tranzystorowy oscylator fazowy (Phase Shift Oscillator - Transistorised),
 67. AB-71 Charakterystyki tranzystora jednozłączowego (UJT Characteristic),
 68. AB-72 Charakterystyki MOSFET (MOSFET Characteristic),
 69. AB-73 Charakterystyki SCR (SCR Characteristic),
 70. AB-74 Charakterystyki Triaków (TRIAC Characteristic),
 71. AB-75 Charakterystyki Diaków (DIAC Characteristic),
 72. AB-80 Obwody rezonansowe RLC; szeregowe i równoległe (RLC Series and RLC Parallel Resonance Circuit),
 73. AB-81 Prawa Kirchchoffa (prawo węzłów i prawo obwodów) (Kirchoff's Law),
 74. AB-82 Twierdzenie Thevenina i twierdzenie o przesyłaniu mocy maksymalnej (Thevenin's Maximum Power Transfer Theorem),
 75. AB-83 Twierdzenie o wzajemności i superpozycji (Reciprocity Theorem, Superposition Theorem),
 76. AB-84 Twierdzenie Tellegensa (Tellegen's Theorem),
 77. AB-85 Twierdzenie Nortona (Norton's Theorem),
 78. AB-87 Powielacz napięcia (Voltage Multiplier),
 79. AB-88 Diodowe ograniczniki (diode clippers),
 80. AB-89 Diodowe układy ograniczający (diode clampers),
 81. AB-90 Parametry sieci o dwóch portach (Two Port networks),
 82. AB-91 Charakterystyki fotoogniwa (Optical Transducer - Photovoltaic Cell),
 83. AB-92 Charakterystyki fotorezystora / LDR (Optical Transducer - Photoconductive Cell/LDR),
 84. AB-93 Charakterystyki fototranzystora (Optical Transducer - Photo Transistor),
 85. AB-96 Charakterystyki przetwornika termicznego (RTD i układ 335) (Temperature Transducer - RTD & IC335),
 86. AB-100 Dwukanałowy analizator sygnałów analogowych (Dual Channel analog Signal Analyzer),
 87. AB-101 Modulator i Demodulator DSB (DSB Modulator and Demodulator),
 88. AB-102 Modulator i Demodulator SSB (SSB Modulator and Demodulator),
 89. AB-103 Pre-emfaza i de-emfaza (Pre-emphasis and De-emphasis Circuits),
 90. AB-104 Automatyczna regulacja wzmocnienia (Automatic Gain Controller),
 91. AB-105 Obwód Squelch (Squelch Circuit),
 92. AB-106 Modulator i Demodulator FM (FM Modulator and Demodulator),
 93. AB-107 Tranzystorowe multiwibratory monostabilne (Monostable Multivibrator),
 94. AB-108 Tranzystorowe multiwibratory bistabilne (Bistable Multivibrator),
 95. AB-109 Tranzystorowe multiwibratory astabilne (Astable Multivibrator),
 96. AB-110 Wzmacniacz logarytmiczny i antylogarytmiczny (Log and Antilog Amplifier),
 97. AB-111 Oscylator kwarcowy 1 MHz (OP-Amp based Op-amp),
 98. AB-112 Detektor szczytowy (Peak Detector),
 99. AB-113 Wtórnik napięciowy (Voltage Follower),
 100. AB-114 Tranzystorowy oscylator kryształkowy (Crystal Oscillator),
 101. AB-115 Generator ze wzmacniaczem operacyjnym (sinus i cosinus) Op-Amp (Sine,Cosine Oscillator using OP-Amp),
 102. AB-116 Obwody próbkujące (Sample and Hold Circuit).

Zasilanie modułów: +/- 12V/200mA, + 5V/200mA
Moduły edukacyjne dostarczamy wraz z opisami przykładowych ćwiczeń.

Zestawy Edukacyjne Elektronika


Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB01 (diody):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB02 (tranzystor CB NPN):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613

Zestawy Edukacyjne Elektronika


Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB04 (tranzystor CE, NPN):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB03 (tranzystor CB, PNP):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613

Zestawy Edukacyjne Elektronika


Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB05 (tranzystor CE, PNP):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB07 (tranzystor CC, PNP):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613

Zestawy Edukacyjne Elektronika


Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB08 (tranzystor FET):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB10 (mostek Wheatstonea):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613

Zestawy Edukacyjne Elektronika


Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB11 (powielacz pojemnościowy Maxwella):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB12 (mostek de Sauty'ego):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613

Zestawy Edukacyjne Elektronika


Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB13 (mostek Scheringa):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB15 (wzmacniacz ze wspólnym emiterem):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613

Zestawy Edukacyjne Elektronika


Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB25 (pętla fazowa):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
Przykładowe ćwiczenie dla modułu AB21 (wzmacniacz klasy A):
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613
do wykonywania ćwiczeń zalecamy zestaw edukacyjny - platformę 2613

Zestawy Edukacyjne Elektronika


Copyright HIK-Consulting, Chabrowa 16, 01-934 Warszawa, Tel.: 784-076-911, 696-930-859, 22 864-9908, Godziny pracy: 8:00~16:00, Pon.-Pt.
Nasza strona używa plików cookies i podobnych technologii. Poprzez brak zmiany ustawień swojej przeglądarki wyrażasz na to zgodę.


Wróć do spisu treści