Rotary Electric Motors, Industrial Controller of Asynchronous Motors and Brushless Motors, AC / DC 300W Dynamometer, DC Motor Load Study, Motor-Generator Set, Asynchronous Squirrel Cage Motor, Asynchronous Squirrel Cage Motor, Brushless AC Motor
Group
Przejdź do treści


Produkcja Biodiesla (FAME) – Stanowisko Dydaktyczne


Opis Stanowiska:

Stanowisko dydaktyczne do prezentacji procesu produkcji biodiesla to urządzenie, które pozwala na badanie cyklu produkcyjnego biodiesla na różnych jego etapach. Zestaw umożliwia również wgląd w parametry wpływające na proces produkcji, a także na jakość uzyskiwanego paliwa biologicznego i odnawialnego jakim jest biodiesel. Otrzymuje się go z używanych lub surowych olejów roślinnych lub tłuszczy zwierzęcych (biomasa). Jest stosowany w spalinowych silnikach samochodowych (ICU) jako substytut konwencjonalnego paliwa uzyskiwanego z paliw kopalnych (gaz i ropa naftowa). Biodiesel to paliwo syntetyczne, samochody napędzane tego typu paliwem nie będą objęte zakazem sprzedaży w UE. Biodiesel stanowi alternatywę paliwową dla sektora rolnego. Wśród korzyści dla środowiska można wymienić również m.in. przetwarzanie odpadów, takich jak zużyty olej oraz ograniczenie efektu cieplarnianego poprzez wiązanie CO2, emitowanego przy spalaniu biodiesla, podczas wzrostu roślin. Prezentowane stanowisko dydaktyczne produkuje biodiesel z surowego oleju roślinnego i pozwala użytkownikowi na wnikliwą i praktyczną analizę całego procesu i wszystkich istotnych zmiennych. Proces produkcji biodiesla polega na przemianie kwasów tłuszczowych zawartych w olejach roślinnych w biopaliwo o wysokiej zawartości energii. Proces produkcji składa się z dwóch etapów: etap pierwszy to mieszanie i łączenie półproduktów (oleju roślinnego i katalizatora - metanolu) poprzez równomierne ogrzewanie w polietylenowym reaktorze wyposażonym w czujnik temperatury oraz pompę; etap drugi to separacja mieszaniny poreakcyjnej (biodiesla i gliceryny) poprzez dekantację (reaktor stożkowy) oraz oczyszczenie przy pomocy żywicy jonowymiennej. Wydajność procesu produkcji oraz jakość biodiesla można ocenić przy pomocy bilansu i zestawu do miareczkowania.

HIK-Consulting: Zestawy Dydaktyczne, Aparatura Kontrolno-Pomiarowa
Elementy Zestawu:

 • stanowisko wyposażono w kółka ułatwiające
  jego mobilność
 • główne elementy metalowe wykonane
  ze stali nierdzewnej
 • wąż recyrkulacyjny wykonany ze specjalnego polimeru (odpowiedni do paliwa)
 • zwężka Venturiego wykonana z polimeru odpornego na chemikalia i paliwa
 • filtr wykonany z celulozy z oczkami 10 mikronów
 • kolumna oczyszczania z żywicą jonowymienną

Pompa do oleju napędowego:
 • wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej
 • uszczelki wykonane z polimeru
  odpornego na chemikalia i paliwa.
 • maksymalna prędkość przepływu: 25 l/min
 • maksymalna wysokość słupa cieczy: 10 m

Pompa dozująca:
 • pompa membranowa wyporowa
  do dozowania metanolu
 • maksymalna prędkość przepływu: 20 l/h
 • maksymalna wysokość słupa cieczy: 10 m

Zbiornik metanolu:
 • wykonany z polietylenu o dużej gęstości (do chemikaliów)
 • dolna wylewka z zaworem do regulacji przepływu, stopniowana skala objętości (do 5 l)

Zbiornik gliceryny:
 • wykonany z polietylenu o dużej gęstości (do paliw), pojemność 5 l
 • dolna wylewka z zaworem do regulacji przepływu, stopniowana skala objętości (do 5 l)

Zbiornik na biodiesel:
 • wykonany z polietylenu o dużej gęstości (do paliw), pojemność 10 l
 • dolna wylewka z zaworem do regulacji przepływu, stopniowana skala objętości (do 10 l)

Zbiornik reaktora:
 • wykonany ze szkła, z lejkiem do dekantacji, pojemność 10 l
 • układ grzewczy o mocy 1,5 kW z regulacją bezstopniową
 • czujnik temperatury (termopara typu k)
 • rurka wylotowa gliceryny i kurek spustowy wykonane ze stali nierdzewnej

Zbiornik oleju:
 • wykonany z polietylenu o dużej gęstości (do paliw), pojemność 30 l
 • filtr siatkowy do cząstek stałych

Oprzyrządowanie:
 • waga cyfrowa do pomiaru masy biodiesla (zakres: 0 ~ 200 kg)
 • waga cyfrowa do pomiaru masy gliceryny (zakres: 0 ~ 50 kg)
 • miernik pH do badania jakości biodiesla (0 ~ 14 pH)

Zestaw do miareczkowania:
 • butelka na metanol
 • butelka na titrant
 • 8 zakraplaczy po 7 ml
 • 5 zlewek po 250 ml
 • 3 pipety zakraplające 10 ml
 • 4 plastikowe butelki do mycia o pojemności 500 ml

Panel sterowania:
 • cyfrowy wyświetlacz temperatury
 • układ sterowania elementem grzejnym
 • zawór przełączający i regulacyjny pompy (0 ~ 100%)
 • cyfrowy wyświetlacz masy ładunku biodiesla i gliceryny
 • komplet niezbędnych przewodów i akcesoriów

Oprogramowanie DAQ IRE-274SW (opcjonalnie)

Oprogramowanie do akwizycji danych (DAQ) IRE-274SW zaprojektowano do pracy w środowisku National Instruments™, LABVIEW™ w celu wykonywania pomiarów oraz dokonywania obliczeń związanych z pracą danej aparatury. Wraz z oprogramowaniem IRE-274SW dostarczamy zestaw czujników elektronicznych. Oprogramowanie można uruchomić w dowolnym systemie Windows™.

Oprogramowanie DAQ (opcjonalnie): oprogramowanie do akwizycji danych (DAQ) zaprojektowano do pracy w środowisku National Instruments™, LABVIEW™ w celu wykonywania pomiarów oraz dokonywania obliczeń związanych z pracą danej aparatury. Wraz z oprogramowaniem dostarczamy zestaw czujników elektronicznych. Oprogramowanie można uruchomić w dowolnym systemie Windows™.



Stanowisko edukacyjne dostarczamy wraz z propozycjami ćwiczeń.

Czas dostawy: ~16 tygodni.


Stanowisko Dydaktyczne, Stanowiska Laboratoryjne, Zestawy Edukacyjne Odnawialne Źródła Energii

Copyright HIK-Consulting Chabrowa 16, 01-934 Warszawa tel.: 784-076-911, 696-930-859, 22 864-9908, godziny pracy: 8:00~16:00, pon.-pt.
Nasza strona używa plików cookies i podobnych technologii. Poprzez brak zmiany ustawień swojej przeglądarki wyrażasz na to zgodę.




Wróć do spisu treści