Rotary Electric Motors, Industrial Controller of Asynchronous Motors and Brushless Motors, AC / DC 300W Dynamometer, DC Motor Load Study, Motor-Generator Set, Asynchronous Squirrel Cage Motor, Asynchronous Squirrel Cage Motor, Brushless AC Motor
Group
Przejdź do treści


Produkcja Biogazu – Stanowisko Dydaktyczne


Opis Stanowiska:

Fermentacja beztlenowa (znana również jako fermentacja metanowa) to proces biologiczny, który występuje naturalnie. W procesie tym mikroorganizmy rozkładają materiał biodegradowalny bez obecności tlenu. Biogaz uzyskany w tym procesie jest źródłem energii wykorzystywanym jako użyteczny środek odkażający oraz jako alternatywne źródło energii odnawialnej. Wytwarzanie biogazu w drodze rozkładu beztlenowego następuje podczas przetwarzania pozostałości biodegradowalnych. Gaz ten można wykorzystać do wytwarzania energii elektrycznej za pomocą  turbin lub elektrowni gazowych, w piecach, grzejnikach, suszarniach, kotłach lub innych gazowych instalacjach spalania. Prezentowane stanowisko dydaktyczne umożliwia badanie i demonstrację różnych procesów zachodzących w trakcie wytwarzania biogazu, a także badanie różnych parametrów wpływających na proces jego produkcji. Stanowisko dydaktyczne produkcja biogazu wyposażono w dwa fermentatory beztlenowe. W ten sposób użytkownik może pracować albo w jednym, albo w dwóch etapach, oddzielając od siebie fazy procesu przetwarzania (w pierwszej będą zachodzić procesy hydrolizy, kwasogenezy i acetogenezy, metanogeneza w drugiej). Obie komory fermentacyjne wyposażono w płaszcz grzewczy umożliwiający regulację  temperatury dla każdej części procesu oraz w zależności od wykorzystywanych mikroorganizmów. Stanowisko może pracować w zakresie psychrofilnym (temperatura pokojowa), mezofilnym (temperatury około 35oC) lub termofilnym (temperatury około 55oC). Zestaw wyposażono w cztery pompy perystaltyczne, które umożliwiają wypełnienie komory fermentacyjnej (kwas i zasada wprowadzane w celu dokładnego dostosowania i kontroli pH na każdym etapie procesu produkcji). W przypadku pracy w procesie fermentacji beztlenowej w dwóch etapach, jedna z pomp transportuje produkt z jednej z komór fermentacyjnych do drugiej, produkt przechodzi przez zbiornik buforowy, który zbiera nadmiar przepływu z pierwszego reaktora. Sterowanie pompami pozwala na zrozumienie w jaki sposób prędkość przepływu wpływa na proces produkcji biogazu. W zestawie znajdują się również dwa zbiorniki do przechowywania i pomiaru objętości wyprodukowanego biogazu. Wytworzony biogaz przepływa rurą od górnej strony kotła do zbiorników, w których mierzona jest objętość biogazu za pomocą wyporu wody. Zbiorniki podzielono na dwie części: górna część to miejsce gromadzenia wytworzonego biogazu, dolna, mniejsza część służy do gromadzenia wypartej wody. Każdy fermentator wyposażono w czujnik temperatury oraz miernik pH. Ich zadaniem jest śledzenie całego procesu i badanie wpływu mierzonych parametrów na proces fermentacji beztlenowej. Zbiorniki do przechowywania umożliwiają przepływ zebranego biogazu rurą wyposażoną w czujnik metanu (CH4) oraz czujnik CO2 co pozwala na oszacowanie jakości wyprodukowanego biogazu (zależnej od warunków fizyczno-chemicznych wpływających na stopień zaawansowania fermentacji beztlenowej).


Zagadnienia Realizowane przez Zestaw Edukacyjny:

 • Badanie procesu stabilizacji fermentacji metanowej.
 • Badanie wpływu temperatury na proces fermentacji beztlenowej oraz jakość uzyskanego biogazu.
 • Badanie wpływu pH na proces fermentacji beztlenowej oraz jakość uzyskanego biogazu.
 • Badanie wpływu prędkości przepływu na proces fermentacji beztlenowej
  oraz jakość uzyskanego biogazu.
  HIK-Consulting: Stanowiska Dydaktyczne, Aparatura Kontrolno Pomiarowe
 • Badanie wpływu rodzaju surowców na proces fermentacji beztlenowej
  oraz jakość uzyskanego biogazu.
 • Badanie wpływu inhibitorów na środowisko beztlenowe oraz jakość uzyskanego biogazu.
 • Porównanie wpływu mikroorganizmów (psychrofile, mezofile, termofile)
  na proces fermentacji beztlenowej oraz jakość uzyskanego biogazu.
 • Określenie zakresu temperatur optymalnego dla produkcji biogazu.
 • Określenie optymalnej ilości surowca do produkcji biogazu.
 • Wyznaczanie optymalnej zawartości substancji stałych/ciekłych
  dla fermentacji beztlenowej, wpływ na jakość otrzymanego biogazu.
 • Badanie efektu obciążenia hydraulicznego w warunkach beztlenowych
  na proces fermentacji beztlenowej oraz jakość uzyskanego biogazu.
 • Zapoznanie z wieloetapowym charakterem fermentacji beztlenowej.
 • Określanie kinetyki dla fermentacji metanowej.
 • Określanie bilansu węgla dla fermentacji metanowej.
 • Określanie bilansu ciał stałych dla fermentacji metanowej.
 • Określanie bilansu biogazu dla fermentacji metanowej.
Konstrukcja i panele wykonane z anodyzowanego aluminium, stali malowanej oraz płyt HDF.
Główne elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej.
Komory fermentacyjne o pojemności 7,5 l każda.

Elementy Zestawu:
 • kulki bacto o średnicy 25 mm
 • płaszcz grzewczy z termostatem i czujnikiem temperatury do sterowania ogrzewaniem, zakres 0~100oC
 • 4 pompy perystaltyczne, pomiar przepływów zasilania poprzez kalibrację pomp
 • 2 zbiorniki do przechowywania i pomiaru objętości wyprodukowanego biogazu
 • zbiornik buforowy o pojemności 2l
 • 2 naczynia z polietylenu wysokiej gęstości o pojemności 3l do kwasu i zasady
 • czujnik metanu (CH4) do pomiaru stężenia w wytwarzanym biogazie, zakres 0 ~ 100%
 • czujnik dwutlenku węgla (CO2) do pomiaru stężenia w wytwarzanym biogazie, zakres 0 ~ 100%
 • 2 mierniki pH, zakres: 0~14
 • czujniki temperatury – termopary K
 • przemysłowe czujniki CO2, CH4
 • 2 pompy perystaltyczne do procesu fermentacji, zakres: 0 ~ 15 ml/min
 • 2 pompy perystaltyczne do wprowadzania kwasu i zasady, zakres: 0 ~ 15 ml/min
 • 2 zbiorniki fermentacyjne wykonane ze szkła wyposażone w płaszcz wodny, pojemność 7,5l
 • konsola elektroniczna:
  • cyfrowy wyświetlacz czujników temperatury
  • cyfrowy wyświetlacz czujników metanu i dwutlenku węgla
  • sterowanie pompami
  • sterowanie płaszczami grzewczymi

Oprogramowanie DAQ (opcjonalnie): oprogramowanie do akwizycji danych (DAQ) zaprojektowano do pracy w środowisku National Instruments™, LABVIEW™ w celu wykonywania pomiarów oraz dokonywania obliczeń związanych z pracą danej aparatury. Wraz z oprogramowaniem dostarczamy zestaw czujników elektronicznych. Oprogramowanie można uruchomić w dowolnym systemie Windows™.Stanowisko edukacyjne dostarczamy wraz z propozycjami ćwiczeń.

Czas dostawy: ~16 tygodni.


Stanowisko Dydaktyczne, Stanowiska Laboratoryjne, Zestawy Edukacyjne Odnawialne Źródła Energii

Copyright HIK-Consulting Chabrowa 16, 01-934 Warszawa tel.: 784-076-911, 696-930-859, 22 864-9908, godziny pracy: 8:00~16:00, pon.-pt.
Nasza strona używa plików cookies i podobnych technologii. Poprzez brak zmiany ustawień swojej przeglądarki wyrażasz na to zgodę.
Wróć do spisu treści