Rotary Electric Motors, Industrial Controller of Asynchronous Motors and Brushless Motors, AC / DC 300W Dynamometer, DC Motor Load Study, Motor-Generator Set, Asynchronous Squirrel Cage Motor, Asynchronous Squirrel Cage Motor, Brushless AC Motor
Group
Przejdź do treści


Światła Samochodowe - Stanowisko Dydaktyczne MSAS02


HIK-Consulting: Stanowiska Dydaktyczne, Aparatura Kontrolno PomiarowaDescription

   Automotive training stands
   Fully functional lighting training system is installed in a mobile aluminum frame.
   The educational training board is based on VW/AUDI OEM components.
   The training board-simulator is a great educational tool that allows students to learn the structure of lighting system, study its components, and perform various measurements, tests and other diagnostic procedures.

Stanowiska do szkolenia motoryzacyjnego
  W pełni funkcjonalny oświetleniowy system treningowy zamontowany jest w mobilnej ramie aluminiowej.
  Edukacyjna tablica szkoleniowa oparta jest na komponentach OEM VW/AUDI.
  Tablica-symulator jest doskonałym narzędziem edukacyjnym, które pozwala uczniom poznać budowę systemu oświetleniowego, poznać jego elementy, a także wykonać różnorodne pomiary, testy i inne procedury diagnostyczne.

Technical specifications and functions

   Electric wiring diagram with built – in banana plug jumpers for measurements and connecting or disconnecting the components
   Open contacts for measuring of system's components and circuits
   Diagnosis through OBD (J1962) 16 – pin diagnostic connector (CAN – GATEWAY, instrument cluster and central electronics)
   Adjustable beam levels with the motors of front headlights
   Possible adjustments training with the headlight tester (optional)

Diagnostic and measurement
Oscilloscope/multimeter
• Ability to measure electrical signal parameters of system component
Control unit diagnosis

   Diagnosis through OBD (J1962) 16–pin diagnostic connector
   Electronic control unit (ECU) identification
   Reading/erasing fault codes
   Displaying the operating system parameters (live data)
   Activating the actuators (Depends on the control unit)

Schemat połączeń elektrycznych z wbudowanymi zworkami wtyku bananowego do pomiarów i łączenia lub odłączania podzespołów
  Otwarte styki do pomiaru elementów i obwodów systemu
  Diagnostyka poprzez 16-pinowe złącze diagnostyczne OBD (J1962) (CAN – GATEWAY, zestaw wskaźników i centralna elektronika)
  Regulacja poziomu świecenia za pomocą silników reflektorów przednich
  Możliwość treningu regulacji z testerem reflektorów (opcja)

Diagnostyka i pomiary
Oscyloskop/multimetr
• Możliwość pomiaru parametrów sygnału elektrycznego elementu systemu
Diagnostyka jednostki sterującej

  Diagnostyka poprzez 16-pinowe złącze diagnostyczne OBD (J1962).
  Identyfikacja elektronicznej jednostki sterującej (ECU).
  Odczyt/kasowanie kodów usterek
  Wyświetlanie parametrów systemu operacyjnego (dane na żywo)
  Aktywacja siłowników (w zależności od jednostki sterującej)

Other

   The stand has a closed structure– internal wiring is not visible
   Power supply: 12V from the battery (optional)
   Dimensions approx.: (HxLxW) 1820x1360x500 mm
   Nett weight approx.: 60 Kg
   Made in Lithuania
   CE certificate

Optional accessories

   12 V battery
   220/12 V Power supply unit
   Automotive oscilloscope
   OBD diagnostic scan tool

Stojak ma zamkniętą konstrukcję – wewnętrzne okablowanie nie jest widoczne
  Zasilanie: 12V z akumulatora (opcjonalnie)
  Wymiary w przybliżeniu: (wys. x dł. x szer.) 1820 x 1360 x 500 mm
  Waga netto ok.: 60 kg
  Wyprodukowano na Litwie
  Certyfikat CE

Akcesoria opcjonalne

  Bateria 12 V
  Zasilacz 220/12 V
  Oscyloskop samochodowy
  Narzędzie diagnostyczne OBD


stanowisko edukacyjne zaprojektowane do kształcenia i szkolenia technicznego i zawodowego w branży samochodowej.

Czas dostawy: ~1 do 2 miesięcy.

Stanowisko Dydaktyczne, Stanowiska Edukacyjne Automotive, Samochody Elektryczne, ...

Copyright HIK-Consulting Chabrowa 16, 01-934 Warszawa tel.: 784-076-911, 696-930-859, 22 864-9908, godziny pracy: 8:00~16:00, pon.-pt.
Nasza strona używa plików cookies i podobnych technologii. Poprzez brak zmiany ustawień swojej przeglądarki wyrażasz na to zgodę.
Wróć do spisu treści