Rotary Electric Motors, Industrial Controller of Asynchronous Motors and Brushless Motors, AC / DC 300W Dynamometer, DC Motor Load Study, Motor-Generator Set, Asynchronous Squirrel Cage Motor, Asynchronous Squirrel Cage Motor, Brushless AC Motor
Group
Przejdź do treści
Zestawy Edukacyjne dla Uczelni Technicznych, Stanowiska Szkoleniowe
 

Hamownia Silników Elektrycznych 1,5 kW
z Funkcją Odzyskiwania Energii ELT320


 • badanie charakterystyk maszyn wirujących
 • zadawanie obciążenia mechanicznego
  o zaprogramowanych wcześniej parametrach: obciążenie pasywne, obciążenie typu napędowego, ...

 • generator obciążenia umożliwia odczyt parametrów mechanicznych w czasie rzeczywistym  (prędkość, moment obrotowy, moc, ...)
 • sterownik przemysłowy z  bezszczotkowym silnikiem, PLC, HMI - wentylator, szlaban parkingowy, ...)

Elementy i Akcesoria FalowodowePrzenośnik Taśmowy - Stanowisko Eksperymentalne

Prezentowane Stanowisko Eksperymentalne wyposażono w  przenośnik na który dostarczane są obiekty wykonane z różnych materiałów  (aluminium, plastik, metale żelazne).

Na początku przenośnika  umieszczono czujnik obecności / rozmiaru obiektów oraz, położony dalej  czujnik indukcyjny służący do określania charakterystyki danych  obiektów. Obiekty zidentyfikowane jako zbyt małe i / lub niemetalowe  przenoszone są do pojemników recyklingu i następnie transportowane na  koniec linii, w celu wysłania ich do kosza.


Platforma do Ćwiczeń z Układami Cyfrowymi - Stanowisko LaboratoryjnePodstawy Układów Logicznych - Stanowisko Laboratoryjne


Platforma do Ćwiczeń z Układami Analogowymi - Stanowisko Laboratoryjne


Zestaw edukacyjny z wbudowanym generatorem zegara 1 kHz,
dostarczany z opisami przykładowych ćwiczeń, takich jak:

 • studium funkcji: OR, AND (diody), oraz NAND (diody i tranzystory)
 • studium poziomów komutacji TTL
 • studium i weryfikacja tabeli prawdy:
  NOT, AND, OR, NAND, NOR, EXCLUSIVE OR (XOR)
 • układy kombinacyjne
 • układy sekwencyjne oraz przerzutniki

Zestaw edukacyjny przeznaczony do współpracy z platformą dostarczany z opisami przykładowych ćwiczeń, takich jak:

 • studium podstawowych układów logicznych: liczniki, komparatory, rejestry, multipleksery i demultipleksery
 • studium układów arytmetyczno logicznych: set, reset, dodawanie odejmowanie, OR, AND, XOR
 • studium rejestru szeregowo-szeregowego (serial in - serial out)
 • studium licznika programowalnego 8 bit

Zestaw edukacyjny z wbudowanym generatorem funkcji, dostarczany z opisami przykładowych ćwiczeń, takich jak:

 • studium zasilaczy (stałe i regulowane), oraz generatora funkcji (sinus, prostokąt, trójkąt)
 • studium układów elektronicznych potrzebnych do budowy stabilizowanego źródła zasilania
 • studium podstawowych układów opartych o wzmacniacze operacyjne
 • studium układów filtrujących

Zestaw Edukacyjny - Demonstrator:
Elektrokardiograf (aparat EKG), HR

Bradykardia (rzadkoskurcz) oraz tachykardia (częstoskurcz).
Badanie EKG w czasie rzeczywistym.
Analiza danych EKG w czasie rzeczywistym
(oprogramowanie PC).

Zestaw Edukacyjny - Demonstrator:
Monitor Oddechu

Pomiar oddychania za pomocą
czujnika piezoelektrycznego w czasie rzeczywistym.
Układ oddechowy, wymiana gazowa w pęcherzykach płucnych.

Zestaw Edukacyjny - Demonstrator:
Elektromiograf (aparat EMG)
Potencjał bioelektryczny generowany przez tkankę mięśniową.
Sygnał EMG w czasie rzeczywistym (badanie powierzchniowe).
Klasyfikacja sygnałów EMG: normalne EMG, wzbudzone EMG, surowe dane EMG, filtrowanie EMG, itd.

Zestaw Edukacyjny - Demonstrator:
Elektroencefalograf (aparat EEG)
Uśrednianie danych pomiarowych EEG.
Montaż jednobiegunowy elektrod EEG.
Studium sygnałów EEG: fale Delta, Theta, Alpha i Beta.
Studium 30 sygnałów EEG symulowanych przez zestaw.


Zestaw Edukacyjny - Demonstrator:
Fonokardiograf
Pompujące działanie serca. Dźwięk generowany na skutek mechanicznej pracy mięśnia sercowego.
Przebieg PCG w czasie rzeczywistym.
Dźwięki mięśnia sercowego (LUB-DUB).

Zestaw Edukacyjny - Demonstrator:
Oscylometryczny Pomiar Ciśnienia Krwi
Pomiar ciśnienia krwi, ciśnienie skurczowe, ciśnienie rozkurczowe. Badanie i wykrywanie tonów Korotkowa.
Pomiar ciśnienia krwi w czasie rzeczywistym. Studium wyposażenie niezbędnego do wykrycia tonów mięśnia sercowego.

Zestaw Edukacyjny - Demonstrator:
Rozrusznik Mięśnia Sercowego
Zestaw edukacyjny Scientech TechBook 2361 demonstrator rozrusznika mięśnia sercowego jest w stanie symulować patologie, a także przebiegi możliwe do skorygowania poprzez działanie rozrusznika.

Zestaw Edukacyjny - Demonstrator:
Symulator Arytmii Mięśnia Sercowego


22 różne sygnały (krzywe) arytmiiZestaw Edukacyjny - Demonstrator:
Spirometr


Objętość oddechowa (Tidal Volume - TV)
Objętość minutowa (Minute Ventilation - MV)
Objętość pęcherzykowa (Alveolar Volume - AV)
Objętość zalegająca (Residual Volume - RV)
Całkowita pojemność płuc (Total Lung Capacity - TLC), Tworzenie wykresu wartości objętości względem upływu czasu.

Symulatory Maszyn Budowlanych, Rolniczych, Transportowych, ...


 • Wszystkie maszyny w jednym symulatorze!
 • Nowoczesne systemy Sterowania maszynami:
  Trimble, Novatron, Leica, Topcon
 • Gotowe ćwiczenia praktyczne i teoretyczne
 • Automatyczny system oceny postępów nauki


Zestawy Edukacyjne
z kategorii Modele Pokazowe:


Miernik Uniwersalny
Generator Funkcji
Licznik Częstotliwości
Studium Topologii Zasilacza Impulsowego
Przetwornica DC na AC

Oprogramowanie Edukacyjne SIMTEL
Telekomunikacja - Teoria Sygnałów, Kodowanie, ...

Symulator Sygnałów - Stanowisko Eksperymentalne ETD410


 • nadajnik, kanał idealny, odbiornik, przepływ na kanale z ograniczonym pasmem, zakłócenia ISI, impulsy o wysokim cosinus  (kształtowanie RC),
 • filtrowanie RRC, szum Gauss jako współczynnik błędu,
 • kodowanie NRZ, Manchester, AMT, …
pozwalają na przeprowadzanie szerokiej gamy ćwiczeń z zakresu elektroniki analogowej oraz cyfrowej (wyznaczanie charakterystyk, tworzenie układów elektronicznych, pomiary, ...). Stanowisko wraz z modułami analogowymi z serii AB (diody, tranzystory, mostki, wzmacniacze, konwertery, stabilizatory, ...), oraz modułami cyfrowymi z serii DB (bramki, kodery, sumatory, liczniki, konwertery, ...) umożliwia przeprowadzanie ćwiczeń zawartych w dokumentacji modułów lub innych.
Symulator Spawania Nowej Generacji WeldTrainer

Metody Spawania Łukiem Elektrycznym: GMAW (MIG/MAG) + MMA + GTAW (TIG) + FCAW (MAG-138)


 • brak opłat licencyjnych,     
 • możliwość symulacji spawania stali węglowej, stali
 • nierdzewnej (inox), miedzi oraz aluminium - w standardzie,     
 • możliwość regulacji grubości spawanej próbki - w standardzie,     
 • brak konieczności kłopotliwej kalibracji optycznej przed
 • rozpoczęciem każdego ćwiczenia,     
 • symulacja procesu spawania z milimetrową precyzją,     
 • możliwość szybkiego importu dowolnej próbki (opcja dodatkowa), np: zderzak pojazdu wojskowego, przednie podwozie awionetki, ...

Logika Układów Cyfrowych - Zestaw Ćwiczeniowy
umożliwia wykonywanie ćwiczeń z programowalnymi układami logicznymi EPLD oraz naukę programowania w języku VDHL (Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language).Kompleksowa Oferta Mikroskopów
oraz Akcesoriów Mikroskopowych • mikroskopy edukacyjne, badawcze i dla przemysłu
 • mikroskopy biologiczne, steroskopowe, specjalistyczne
 • mikroskopy z kontrastem fazowy, fluorescencyjne,
 • polaryzacyjne, mikroskopy ciemnego pola
 • kamery mikroskopowe, mikrotomy, akcesoria preparacyjne
 • szeroka gama obiektywów oraz oświetlaczy
 • polarymetry, spektroskopy, refraktometry, ...


Efekt Hall'a - Zestaw Edukacyjny

Efekt Hall'a
Stanowisko Laboratoryjne
Zjawisko Halla, efekt Halla –  zjawisko fizyczne polegające na wystąpieniu różnicy potencjałów w  przewodniku, w którym płynie prąd elektryczny, gdy przewodnik znajduje  się w poprzecznym do płynącego prądu polu magnetycznym. Ta różnica  potencjałów, zwana napięciem Halla, pojawia się między płaszczyznami  ograniczającymi przewodnik, prostopadle do płaszczyzny wyznaczanej przez  kierunek prądu i wektor indukcji magnetycznej.
Doświadczenie Millikana - Zestaw Edukacyjny

Doświadczenie Millikana
Stanowisko Laboratoryjne
Millikan rozpylał w  powietrzu krople oleju, które elektryzowały się podczas rozpylania po  czym wpadały do kondensatora, gdzie ich ruch mógł być obserwowany przez  mikroskop. Zamknięcie obwodu elektrycznego wytwarzało jednorodne pole  elektryczne między poziomymi okładkami kondensatora. Pole to działało  dodatkową siłą przeciwstawiającą się opadaniu kropli pod wpływem  własnego ciężaru.
Zestawy Edukacyjne i Aparatura Kontrolno - Pomiarowa

Charakterystyki Układów Cyfrowych i Analogowych:
Stanowisko Ćwiczeniowe ST2613A


S
tanowisko ST2613 wraz z modułami analogowymi z serii AB (diody, tranzystory, mostki, wzmacniacze, konwertery, stabilizatory, ...), oraz modułami cyfrowymi z serii DB (bramki, kodery, sumatory, liczniki, konwertery, ...) umożliwia naukę charakterystyk różnorodnych elementów i układów elektronicznych oraz tworzenie nowych cyfrowych i analogowych układów elektronicznych poprzez łączenie dostępnych modułów. Stanowisko wyposażono w zasilacze AC i DC, generator funkcyjny oraz sondę logiczną.

Wprowadzenie do Zagadnień Związanych z Elektrotechniką - Stanowisko Laboratoryjne NV6000Ćwiczenia: wyznaczanie charakterystyk diody półprzewodnikowej, wyznaczanie charakterystyk tranzystora, studium przepływu prądu w obwodzie do którego podłączane są żarówki, prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya, studium zjawiska indukcji wzajemnej, studium zjawiska prądów wirowych, studium przekaźnika, tworzenie układu przełączającego, opartego o przekaźnik, galwanometr jako woltomierz lub amperomierz, studium transformatora obniżającego, oraz podwyższającego napięcie przy użyciu cewek oraz rdzeni (w komplecie), studium zjawiska rezystancji, studium prawa Ohma oraz prawa Kirchhoffa, obwód R-C oraz studium kondensatorów, obwód L-C jako obwód rezonansowy.

Stanowisko Laboratoryjne - Podstawy Elektrotechniki

Sondy Langer

Sondy Bliskiego Pola są używane do pomiarów pól elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości, elektrycznych i magnetycznych w zespołach i urządzeniach.


Sondy Pola Bliskiego, pomocne są w pracach inżyniersko - konstruktorskich umożliwiają precyzyjną identyfikację źródeł zakłóceń na płytkach drukowanych. Sonda może mieć rozmiary fizyczne podobne jak szerokości ścieżek na nowoczesnych płytkach drukowanych. Dzięki temu po podłączeniu sondy do analizatora widma możemy z dokładnością do ułamków milimetra / pojedynczych wyprowadzeń identyfikować źródła dotkliwych zakłóceń.
. Dostępne są również , , oraz .
Wavecontrol

Szerokopasmowe Mierniki do Pomiarów Natężenia Pola ElektromagnetycznegoPomiary narażeń na pola elektromagnetyczne zgodnie z ICNIRP, IEC, EN, IEEE, Dyrektywą Europejską 2013/35 / UE, FCC, Safety Code 6 (2015) i innymi standardami. Monitor osobisty EMF WaveMon, do ciągłego monitorowania narażenia pracowników na pola elektromagnetyczne: opracowany został w trosce o bezpieczeństwo pracowników, którzy narażeni są na niebezpieczeństwa ze strony pól magnetycznych i elektrycznych. WaveMon ostrzega przed zagrożeniem za pomocą dźwięku, wibracji oraz wizualnie. Posiada możliwość rejestracji historii ekspozycji. Jest to urządzenie, które można przymocować do uprzęży, paska lub ramienia.
SEFRAM

Wielokanałowe, precyzyjne rejestratory napięć,

prądów, temperatury, drgań, naprężeń, ...Dostępny jest szeroki wybór kart pomiarowych z wejściami izolowanymi, o dużej dynamice, dzięki zastosowanym przetwornikom 16-bitowym (14-bitowym). Bogaty zakres wbudowanych funkcji matematycznych działających w czasie rzeczywistym pozwala na rejestrację i przetwarzanie dowolnych sygnałów. Użytkownik ma do dyspozycji m.in. podstawowe działania arytmetyczne.

Studium Konstrukcji Transformatora
Zestaw Edukacyjny


obwód magnetyczny, cewki, para biegunów, cewka miedziana, komponent z miękkiego żelaza oraz ze stali hartowanej

Stany Przejściowe (Stany Nieustalone) RLC

Stany Przejściowe (Stany Nieustalone) RLC  
Zestaw Ćwiczeniowy NV6515
 1. studium stanów przejściowych w szeregowym obwodzie RLC
  z wykorzystaniem generatora TTL:
  1. niewystarczające tłumienie oscylacji (underdamped response),
  2. krytyczne tłumienie oscylacji (critically damped response),
  3. nadmierne tłumienie oscylacji (overdamped response).


Studium Charakterystyk Silnika DC (30 W)

Studium Charakterystyk Silnika DC (30 W)
Zestaw Ćwiczeniowy EPD03758S • studium bilansu energetycznego napędu elektrycznego,
 • ...
Studium Czujników Optycznych

Studium Czujników Optoelektronicznych
Stanowisko Laboratoryjne PED037900
 1. moduł nadawczy
 2. moduł odbiorczy
 3. realizowane zagadnienia edukacyjne:
  1. parametry statyczne i dynamiczne LED,
  2. detekcja światła,
  3. emitowanie oraz detekcja impulsów świetlnych,
  4. emitowanie oraz detekcja modulowanych impulsów świetlnych,
  5. łączność głosowa poprzez światłowód,
  6. transmisja danych cyfrowych,
  7. fotobramka,
  8. studium medium transmisyjnego.
Studium Topologii Zasilacza Impulsowego

Studium Topologii Zasilacza Impulsowego
Zestaw Ćwiczeniowy PED3767BZestaw Ćwiczeniowy - Topologie Zasilacza Impulsowego


 • przemiana energii w transformatorze: pływające wyjście,
 • przetwornica w układzie push pull,
 • filtracja / wygładzanie napięcia wyjściowego,
 • przełączanie poprzez tranzystory,
 • obciążanie obwodu RC,
 • generator impulsowy (regulowana częstotliwość i okres),
 • wykrycie diody/pojemności (sygnatura analogowa),
 • topologia push-pull (przekształtnik push-pull),
 • kluczowanie akumulacyjne (czoper) - indukcyjne oraz pojemnościowe.
Telekomunikacja - Technologia Światłowodowa

Wprowadzenie do Technologii Światłowodowej
Stanowisko Ćwiczeniowe EFO100B
 • czyszczenie złącz światłowodowych,
 • kalibracja miernika mocy,
 • bilans mocy linii światłowodowej,
 • wyznaczenie progu czułości miernika mocy optycznej przy pomocy tłumika,
 • określenie maksymalnej dopuszczalnej straty w przesyle,
 • studium dwukierunkowego łącza WDM,
  (zwielokrotnianie w dziedzinie długości fali),
 • wpływ makrozgięć jednomodowego włókna światłowodowego,
 • na jakość przesyłu,
 • określenie maksymalnego zasięgu transmisji toru optycznego,
 • rozpraszanie energii spowodowane przez fluktuacje gęstości,
  i współczynnika załamania szkła (rozpraszanie Rayleigha - rozpraszanie w wyniku pobudzenia),
 • zastosowanie multipleksowania / demultipleksowania
  w transmisji światłowodowej,
 • rezultaty zastosowania transmisji TCP/IP oraz transmisji UDP

Stanowisko Ćwiczeniowe - Technologia Światłowodowa

Elektrotechnika
Telekomunikacja
Elektronika
Optoelektronika
Automatyka
Simtel

Copyright HIK-Consulting Chabrowa 16, 01-934 Warszawa tel.: 784-076-911, 696-930-859, 22 864-9908, godziny pracy: 8:00~16:00, pon.-pt.
Nasza strona używa plików cookies i podobnych technologii. Poprzez brak zmiany ustawień swojej przeglądarki wyrażasz na to zgodę.
Wróć do spisu treści